Skip Navigation Linksareas-research

Araştırma Alanları

​Fakültemiz Aktif Araştırma Alanları:

İnşaat Mühe​ndisliği B​ölümü (CIVL)

 1. Beton bakım ve onarımı; tahribatsız beton deneyleri; lifli beton; yüksek dayanımlı beton; doğal yapı taşları; köpük beton; puzolan mineral katkılar; donatı korozyonu; kendinden yerleşen beton; betonda maden atığı kullanımı. Basınç yükü altında betonun kırılma Mekaniği, Beton arayüzeylerin çatlak başlangıcı ve ilerlemesine etkisi, Kuruma rötre çatlaklarının beton davranışına etkileri.

 2. Yapımda yeni proje temin modelleri ve yaklaşımları, Yapımda değişim ve inovasyon yönetimi, Yapımda Paydaş Yönetimi, Yapımda inovatif performans ölçme sistemleri,  Yapım maliyet tahmininde akıllı teknikler, Yapım planlaması ve programlamasının optimizasyonunda yöntem ve algoritmalar,  Yapımda risk yönetimi,  Yapımda bilişim teknolojileri, Yapım yönetiminde işbirliği ve entegrasyon, Yapım yönetiminde otomasyon, Yapımda Yapı Bilgi Modellemesi (YBM). Mesleki iş sağlığı ve güvenliği sistem yönetimi.

 3. Çelik eleman ve çerçevelerin davranışı, Çelik kolon ve kiriş bağlantılarının sünekliği,  Karışık çerçeveli yapılarda deprem performans değerlendirmesi, Özel kafes moment çerçevelerinin davranışı, Çelik kafes sistemlerinin optimizasyonu, Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme. Yapıların güçlendirilmesi. Sonlu elemanlar yöntemi. Tarihi binalar ve analizi. Yapay sinir ağları. Sismik taban izolatörlü binaların analizi. Betonarme yapılarda korozyon etkisi. Deprem riski ve hasar görebilirlik eğrileri. Dinamik sistemler ve kararlılık. Deprem riskinin belirlenmesinde belirsizliklerin etkisi. Sistem belirleme. Yapıların aktif kontrolu. Yapı sağlığı izleme. Vibrasyon yöntemiyle hasar belirleme.

 4. Hidroloji, Hidrolik, Yeraltısuyu, Kıyı mühendisliği, Katı madde taşınımı ve erozyon, Su kaynakları yönetimi, Çevre hidroliği, Hidro iklimsel değişimler, Su temini ve ağı.. 

 5. Problemli zeminler, zemin iyileştirme yöntemleri, zemin davranışı, zemin sıvılaşması. Kazık temel davranış ve analiz yöntemleri, Derin Kazılarda zemin bina etkileşim analizi. Sonlu elemanlar yöntemi ile zemin davranış modellemesi. Granuler toprak kayma ve sıkışma özellikleri.

 6. Kaplama tasarımı, stokastik modelleme, üstyapı yönetim sistemleri, trafik mühendisliği, benzetim, güvenilirlik, trafik kaza analizi, veri toplama, maliyet tahmini, proje yöneticiliği​.

​​Bil​​g​​​isayar Mühendisliği Bölümü (CMPE)

 1. ​Ağ Başarım Modellemesi ve Benzetimi

 2. Akıllı Etmenler

 3. Anlam Ağı

 4. Başarım Değerlendirmesi

 5. Benzetim

 6. Bilgi Erişim Sistemleri

 7. Bilgi Güvenliği

 8. Bilgiye Dayalı Sistemler

 9. Bilgisayar Ağları

 10. Bilgisayarla Görme

 11. Bilişimsel Zeka

 12. Biyoinformatik

 13. Biyomedikal Literatürde Metin Madenciliği

 14. Biyometri

 15. Bilimsel Hesaplama

 16. Bulanık Kümeler

 17. Bulanık Mantık Kontrolü

 18. Bulut Uygulama Programlaması

 19. Çizelgeleme Teorisi

 20. Çizge Kuram

 21. Çok Amaçlı Eniyileme

 22. Coklu İşleme

 23. Çoklu Sınıflandırma Sistemleri

 24. Dağıtılmış sistemler

 25. Dempster-Shafer Kanıt Kuramı

 26. Doğal Dil İşleme

 27. Doğadan Esinlenen Bilişim

 28. Düşük Bit Hızlı Kanallarda Konuşmacı Tanıma

 29. Evrimsel Algoritmalar

 30. Evrimsel Eniyileme

 31. Evrimsel Gelişim

 32. Evrimsel Sinir-Bulanık Sistemler

 33. Endüstriyel Elektronik

 34. Genetik Algoritma ve Sinir Ağlarının İletişim/Sinyal İşleme Problemlerine Uygulanması

 35. Gerçek-zaman Çokluortam İletişim

 36. Gerçek Zamanlı Sistemler

 37. Hesaba Dayalı Elektromagnetik

 38. Hesaplamalı Nörobilim

 39. İletişim

 40. Internet

 1. ​İstek üzerine video İletim sistemleri
 2. İş Süreçleri Yönetimi

 3. İş Zekası Sistemleri ve DataWareHouses

 4. İşletim Sistemleri

 5. Kablosuz Kişisel İletişim

 6. Karar Kaynaşımı

 7. Kısıt Programlama

 8. Kontrol Sistemleri

 9. Konuşmacı Doğrulanması

 10. Konuşma ve İmge İşleme

 11. Mantık Programlama

 12. Mantık ve Modelleme

 13. Mobil Uygulama Geliştirme

 14. Nano İletişim Ağları

 15. Online SAS Uygulamaları

 16. Otomatik Tümdengelim

 17. Örüntü Tanıma,

 18. Ötebuluşsallar

 19. Paralel Algoritmalar ve Paralel Programlama

 20. Paralel İşleme

 21. PIC Ailesi Mikrokontrolörleri

 22. Programlama Dilleri

 23. Rasgele Ağlar

 24. Robotlar ve Gömülü Sistem Uygulamaları

 25. Sayısal Sinyal İşleme

 26. Sayısal Matematik

 27. Sinir Ağları

 28. Sistem benzetimi

 29. Stokastik Nöron Modelleri

 30. Süreç Madenciği.

 31. Şifreleme

 32. Telsiz Algılayıcı Ağlar

 33. Uzaktan Eğitim

 34. Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

 35. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

 36. VLSI Tasarım ve Yönlendirme

 37. VLSI Tasarım ve Yönlendirme için Genetik Algoritmaların Kullanılması

 38. Yapay Zeka

 39. Yüz, El, Kol ve Baş Hareketlerini Tanıma

 40. Web Servisleri

 41. Web Uygulama Geliştirme ​​​

​Elektrik ve Ele​​ktronik Mühendisliği Bölümü (EENG)

 1. Video Processing

 2. Mobile Communication System Simulation and Design, Mobile Security Systems, Mobile Payment Systems, Wireless Sensor Networks

 3. Antenna Design,

 4. Adaptive Solar Panels,

 5. VLSI Design, Inverter Design,

 6. Geographic Information Systems,

 7. Digital Signal Processing, Adaptive Power Filters, Complex Wavelets,

 8. Linear System Design,

Endüstri Mühen​​disliği Bölümü (IENG)

 1. Üretim Sistemleri; Modelleme ve Çözümleme; Üretim Planlama ve Denetimi; Makine Çizelgeleme

 2. Yöneylem Araştırması ve Karar Bilimleri; Sistemlerin Çözümlemesi, Modelleme, Benzetim ve Eniyileme; Belirlenimci ve Rassal Modelleme ve Eniyileme; Algoritmalar ve Meta-sezgiseller; Çok Ölçütlü Karar Verme

 3. İnsan Faktörleri ve Ergonomi; Bilişsel Ergonomi

 4. İstatistik ve Kalite Mühendisliği, Kalite Yönetimi; İstatistiksel Kalite Denetimi ve İyileştirme; Deney Tasarımı ve Çözümlemesi

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği; Halk Sağlığı; Çevre Kirliliği ve Denetimi

 6. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 7. İstatistiksel Veri Çözümlemesi; Veri Madenciliği

 8. Finans ve Pazarlama Mühendisliği

 9. Mühendislik Eğitimi; Mühendislik Etiği​

Makine Mühendisliği Bölümü​​ (MENG)

 1. Manufacturing System Design and Implementation

 2. Prototyping in product development

 3. Multi Agent System Architectures

 4. Virtual Reality, Laboratory Equipment Design, Implementation and Testing

 5. Renewable Energy, PV Solar Systems, Solar-Collectors for Water Heating, Wind Turbines,

 6. Solar Cars, Jet Engine Simulation

 7. Heating, Solar Air Heating, Cooling, Solar-Cooling, Refrigeration, Thermo-Physics, Evaporative Cooling

 8. Power Plant Design and Operation​